September 03, 2020
Advertisement

Top 50 tipkovnih prečaca – keyboard shortcuts

By Internet -

tipkovnicaOvaj članak je za sve one koji bi htjeli naučiti kako se služiti prečacima na tipkovnici (keyboard shortcuts).

Odlučila sam se za top 50 najkorisnijih (tipkovnica OS Windows):

 1. CTRL+C (Kopiranje označenog sadržaja)
 2. CTRL+X (Izrezivanje označenog sadržaja)
 3. CTRL+V (Lijepljenje označenog sadržaja)
 4. CTRL+Z (Poništavanje prethodne akcije – „Undo“)
 5. DELETE (Brisanje)
 6. SHIFT+DELETE (Trajno brisanje odabranog sadržaja bez prethodnog smještanja u „Recycle Bin“)
 7. CTRL uz povlačenje navoda – kopiranje odabranog navoda
 8. CTRL+SHIFT uz povlačenje navoda – stvaranje prečaca do odabrani navod
 9. F2 – Preimenovanje odabranog navoda
 10. CTRL + strelica desno – premještanje umetanja na početak sljedeće riječi
 11. CTRL + strelica lijevo – premještanje umetanja na početak prethodne riječi
 12. CTRL + strelica dolje – premještanje umetanja na početak sljedećeg odlomka
 13. CTRL + strelica gore – premještanje umetanja na početak prethodnog odlomka
 14. CTRL+SHIFT i bilo koja strelica – isticanje dijela teksta ili riječi
 15. SHIFT i bilo koja strelica – odabir više stavki u prozoru ili na radnoj površini ili odabir teksta u dokumentu

 16. CTRL+A – odabir svega
 17. ALT+ENTER – prikaz svojstava odabrane stavke
 18. ALT+F4 – zatvaranje aktivne stavke ili programa
 19. ALT+ENTER – prikaz svojstava odabranog objekta
 20. ALT + razmak – otvaranje izbornika prečaca u aktivnom prozoru
 21. CTRL+F4  – zatvaranje aktivnog dokumenta u programima koji omogućuju istodobno otvaranje više dokumenata
 22. ALT+TAB – prebacivanje s jedne na drugu aktivnu stavku
 23. ALT+ESC – kretanje među stavkama onim redom kojim su otvorene
 24. F6 – prebacivanje elementima zaslona u prozoru ili na radnoj površini
 25. F4 – prikaz adresne trake u odjeljku „My Computer“  ili u programu „Windows Explorer“
 26. SHIFT+F10 – prikaz izbornika prečaca za odabranu stavku
 27. ALT + razmak – prikaz sistemskog izbornika za aktivni prozor
 28. CTRL+ESC – prikaz izbornika Start
 29. ALT + podcrtano slovo u nazivu izbornika – prikaz odgovarajućeg izbornika
 30. F10 – aktiviranje trake izbornika u aktivnom programu
 31. Strelica desno – otvaranje sljedećeg izbornika s desne strane ili otvaranje podizbornika
 32. Strelica lijevo – otvaranje sljedećeg izbornika s lijeve strane ili zatvaranje podizbornika
 33. F5 – ažuriranje aktivnog prozora
 34. BACKSPACE – prikaz mape koja se nalazi jednu razinu gore u odjeljku „My Computer“ ili u programu „Windows Explorer“
 35. ESC – odustajanje od trenutnog zadatka
 36. SHIFT pri umetanju CD-ROM-a u CD-ROM pogon – onemogućivanje automatskog pokretanja CD-ROM-a
 37. CTRL+SHIFT+ESC – otvaranje programa „Task Manager“
 38. END – prikaz dna aktivnog prozora
 39. HOME – prikaz vrha aktivnog prozora
 40. NUM LOCK + zvjezdica (*) – prikaz svih podmapa odabrane mape
 41. NUM LOCK + plus (+) – prikaz sadržaja odabrane mape
 42. NUM LOCK + minus (-) – sažimanje odabrane mape
 43. Strelica lijevo – sažimanje trenutnog odabira ako je proširen ili odabir nadređene mape
 44. Strelica desno – prikaz trenutnog odabira ako je sažet ili odabir prve podmape
 45. Desna tipka SHIFT pritisnuta osam sekundi – uključivanje/isključivanje filtarskih tipki
 46. Lijeva tipka ALT + lijeva tipka SHIFT + PRINT SCREEN – uključivanje/isključivanje jakog kontrasta
 47. Lijeva tipka ALT + lijeva tipka SHIFT + NUM LOCK – uključivanje/isključivanje tipki miša
 48. Tipka SHIFT pet puta – uključivanje/isključivanje ljepljivih tipki
 49. Tipka NUM LOCK pritisnuta pet sekundi – uključivanje/isključivanje povratnih tipki
 50. Tipka s logotipom sustava Windows + U  – otvaranje programa „Utility Manager“

1 Comment

Comments -49 - 0 of 1First« PrevNext »Last
 1. 0

  Now this will really be helpful. I am so not good in memorizing shortcuts! Thanks! 🙂

Comments -49 - 0 of 1First« PrevNext »Last

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

 • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
 • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
 • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.