June 20, 2019
Advertisement

SEO Optimizacija nove stranice

By Internet -

Za početak treba naglasiti da, kako bi se ispoštovala sva, ili barem većina pravila On-Page optimizacije stranice, najbolje je započeti sa izradom stranice “od nule”, dakle od početka.
Svi oni koji imaju svoje stranice, prošli su ovaj dio optimizacije pa je, za njih, ovo neka vrsta podsjetnika ili provjere da li je optimizacija napravljena kako treba, a za sve one koji se nalaze na samom početku, ovo je jedna vrsta vodiča; na što sve treba obratiti pažnju.

Title Tag – Naslov

Naslov stranice odnosno “Title Tag” je jedan od najvažnijih elemenata stranice. Ovdje se preporuča korištenje ključnih riječi ili ključnih pojmova, kao prvih riječi u Title Tagu.  Upotreba Title Taga, omogućava vašim posjetiteljima i tražilicama, da prepoznaju što i koji sadržaj čini neku stranicu relevantnom za određenu temu.

Meta Description – Opis

Ovaj element podrazumijeva kratak opis, kojim se, potencijalnom posjetitelju u kratkim crtama opisuje sadržaj određene stranice. Iako se ne vrjednuje kao bitan faktor kod tražilica, Meta Description se ipak prikazuje u rezultatima pretrage. Praksa je pokazala kako dobro napisan opis, odnosno Meta Description Tag, povećava “click trough rate”, što direktno povećava i promet prema nekoj stranici.

Meta Keywords – Ključne riječi ili ključni pojmovi

Ključne riječi ili ključni pojmovi spadaju u jedan od najvažnijih dijelova procesa vezanih uz on-page SEO optimizaciju. Ako se tu, na samom početku napravi greška, to je, naknadno, teško popraviti i nadoknaditi. Što više budete išli u dubinu postupka, sve se teže vraćati se i sve je manja vjerojatnost ispravka.

Za početak, osnovna pitanja koja trebate postaviti prije same analize ključnih riječi su:

 • imaju li ključne riječi veze sa sadržajem moje stranice?
 • da li će posjetioci dobiti odgovor na ključne riječi, kada dođu na moju stranicu?
 • da li moja stranica zarađuje od posjetitelja koji traže baš ove ključne riječi?

Iz ovoga izvodimo pravilo, da ako koristite pogrešne ključne riječi i pojmove, vaša stranica neće imati dovoljan broj posjetitelja.

Prije svega, potrebno je napraviti analizu; koje se ključne riječi i pojmovi pojavljuju na tražilicama, a u vezi su sa sadržajem vaše stranice. Jedan od najkorisnijih usluga za analizu ključnih riječi i ključnih pojmova je Google AdWords Keyword Tool. U ovom online programu za analizu ključnih riječi i pojmova potrebno je unijeti potencijalne ključne riječi ili pojmove, zatim “Location” (npr. Hrvatska), i nakon toga dobit ćete rezultat pretrage za navedene ključne riječi. Ovdje treba voditi računa i uzeti u obzir rezultate pretrage za ključne riječi, gdje je “Competition” ili konkurencija pokazala rezultat “Low”, a broj mjesečnih pretraga “Local Monthly Searches” (Global Monthly Searches) je dovoljno visok.

Kako bi ste ubrzali SEO optimizaciju stranice, a s tim i same rezultate, kako u pogledu broja posjetitelja, tako i u broju potencijalnih kupaca, osim za ključne riječi, AdWords se može koristiti i za pokretanje on-line kampanje, gdje ćete uključiti iste te, ključne riječi, ali o tome ćemo u nekom drugom članku.

Napomena: Kod analize i pripreme ključnih riječi koje ćete koristiti ne bi ste smjeli zaboraviti na konkurenciju! Stoga dobro pogledajte koje ključne riječi i pojmove koriste. To možete napraviti ako pogledate Keywords Tag na stranicama konkurencije (page source), ili upišite ključne riječi u tražilicu te pronađite konkurenciju u rezultatima pretrage.

I za kraj, najvažnije: ključne riječi i njihova analiza, mogu vas dovesti tamo, gdje se niste nadali. Ključne riječi koje se koriste na tražilicama, mogu vam otkriti neki novi proizvod, ili uslugu. Treba voditi računa i o točnoj sintaksi, kao i o geografskoj pripadnosti, jer, „ljekarna“ i „ljekarne novi zagreb“ nije isto! Naprotiv!

URL i Veza sa ključnim riječima

Vodite računa o duljini i urednosti URL-a jer je dokazano kako kraći i razgovijetni URL izgleda efikasnije i razumljivije u rezultatima pretrage. Jednostavan, čitljiv URL (friendly URL) lako prenosi poruke o sadržaju kako tražilicama tako i potencijalnim posjetiteljima stranice.

Što se tiče veze između URL-a i ključnih riječi stranice, tu vrijedi nepisano pravilo da što je veza bliža – to je rezultat bolji.

Tekst – sadržaj – Body Tags

Kada je riječ o broju ponavljanja ključnih riječi i pojmova u tekstu, ne postoji točno pravilo, ali praksa je pokazala da se možete držati onog nepisanog pravila da ponovite ključne riječi ili ključni pojam 2 do 3 puta u kraćem tekstu, a 4 do 6 puta na dužem.

Gustoća ključnih riječi i pojmova

Ovaj element optimizacije također ne poznaje pisano pravilo. Činjenica je da treba imati određenu gustoću, odnosno broj ponavljanja ključnih riječi i pojmova u odnosu na ukupan broj riječi u tekstu. Neki spomenuti postotci su 3% do 5% gustoće.

Varijacija ključnih riječi i pojmova

Za ovaj element se također vežu brojne rasprave. No preporuka je da se koristi nekoliko varijacija, premda nikad nije dokazan njihov direktni utjecaj na indeksiranje i pozicioniranje.

Meta Robots

Kod ovog elementa potrebno je samo provjeriti da li tag sadrži neke zabrane riječi, koje bi spriječile tražilice da pristupe sadržaju vaše stranice.

H1 Title Tag

Iako ovaj element nije moguće postaviti u direktnu vezu sa rezultatima pozicioniranja stranice, ipak se preporuča njegovo pravilno korištenje. Na osnovu činjenice da posjetitelji koriste vizualnu identifikaciju, možemo reći da je korištenje ovog Heading Tag-a ili naslova, iznimno bitno za posjetitelje, te ga stoga ne bi smjeli podcijeniti.

H1 – H6 Title Tagovi

Ovaj element, iako ima još manji značaj od H1 Title taga, no i ovdje se preporuča pravilno korištenje.

Alt Atribut

Ovaj element je u praksi pokazao određenu vezu i korelaciju sa boljim pozicioniranjem. Stoga se preporuča njegovo pravilno korištenje u svakoj prilici.

Image File name – naziv slike

S obzirom na činjenicu kako na tražilicama postoje i pretrage isključivo po slikama, preporuča se dobro voditi računa o imenovanju slika, te da slike uvijek sadrže važne nazive koji su u vezi sa ključnim riječima na određenoj stranici. Ovaj način uređivanja slika za stranicu može rezultirati novim posjetima.

Bold – tekst

Boldanje ili podebljavanje riječi ili dijelova teksta je još jedan od onih elemenata koji se koristi kod optimizacije, a za koji nije dokazana veza sa boljim pozicioniranjem na tražilicama. No ipak se preporuča isticanje važnih dijelova teksta boldanjem riječi ili pojmova, ali u razumnoj mjeri.

Italic tekst

Kao i kod prethodnog elementa, ni kod isticanja teksta Italic-om nije dokazana veza sa pozicioniranjem. Dakle, opet, koristite pravilno, istaknite ključne riječi i pojmove Italic karakterima, ali umjereno.

Linkovi

Važno je obratiti pažnju i pravilno odraditi ugradnju internih linkova, svih zanimljivih i relevantnih sadržaja. Osobito je važno linkati na interne sadržaje, upotrebom relevantnih ključnih riječi. Što se tiče broja linkova na interne sadržaje tu vrijedi pravilo kako kreiranjem većeg broja linkova, u praksi pokazuje pozitivne rezultate na pozicioniranje.

Napomena: Pri ugradnji linkova nemojte zaboraviti kako Google računa samo prvi link na neku drugu stranicu unutar vaše ili eksterno, bez obzira na to koliko ga puta ponovili.

2 Comments

Comments -49 - 0 of 2First« PrevNext »Last
 1. 0

  Linkanje je definitivno najvažnija stvar u podizanju jedne stranice

  1. 0

   Ivana, ne bi se baš složili s tobom. Najvažnija stvar u podizanju jedne stranice je ipak kvalitetan i jedinstven sadržaj, a linkovi koje Google vrjednuje su oni koji nastaju “prirodnim putem”, dakle kao posljedica kvalitetne informacije na koju se linka sa srodnih stranica..

 2. 0

  Dobar post, sa svim najvažnijim onpage faktorima, čak tekst nudi dobre smjernice za dalje od same optimizacije.

Comments -49 - 0 of 2First« PrevNext »Last

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

 • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
 • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
 • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.