November 29, 2020
Advertisement

Riječnik internet pojmova

By Internet -

rijecnikAdress – Adresa – svakoj web stranici na Internetu se dodjeljuje jedinstvena prepoznatljiva adresa. Adresa se označava i kao URL (Uniformed Resoure Locator).

ADSL – (Asymmetric Digital Subscriber Loop) Standard za prijenos videopodataka telefonskom linijom (bakrene žice); razvijen u američkim telefonskim tvrtkama kao rezultat natjecanja s tvrtkama za prijenos kabelske televizije za prevlast na tržištu telefonskih i televizijskih usluga; omogućuje prijenos podataka brzinama od 1,544 Mbps do 8,448 Mbps; sin. Asymmetric Digital

Alta Vista – Web servis za pretraživanje (search engine) i automatsko indeksiranje velikog broja World Wide Web stranica, utemeljen od tvrtke Digial.

B

Body – u okvirima elektroničke pošte, dio pisma koji sadrži najviše tekstualnog sadržaja, dio između zaglavlja i potpisa ili središnji dio HTML dokumenta.

Bug – Pogreška, sintaktička ili logička u programskom kodu.

C

Carbon Copy – Karbonska kopija. Poruka koja se elektroničkom poštom šalje pored osnovne poruke i na još neku adresu.

Cache – Mjesto u kojem je neki podatak privremeno pohranjen. Web stranice koje se posjete pohranjene su u direktoriju na hard disku što ubrzava učitavanje tih stranica kad se opet posjete jer se učitavaju iz ceche memorije, a ne sa web sitea gdje se inače nalaze.

Connection – Veza, spoj; ostvareni put za izmjenu informacija.

Cookie – “kolačić” – Cookie je dio softvera koji snima podatke o korisniku i čuva te podatke sve dok to server zahtijeva. Na primjer, ako pretražujete po virtualnim trgovinama, svaki put kada nešto stavite u svoju košaricu, cookie čuva informaciju sve dok se ne odlučite za kupovinu i server ne zatraži podatak o stvari koju želite kupiti. Informacija koje web siteovi pohranjuju na hard disk naseg kompjutera kako bi zapamtili nesto o nama kad ga sljedeci put posjetimo. Npr. username i password kod logiranja.

Cross-posting – Višestruko slanje; postupak odašiljanja poruke na adrese dviju ili više tematskih skupina (newsgooups).

D

Dialup – program za spajanje – “Dialup access” ili “dialup account” je postupak kada se koristi modem za pristup Internetu preko mreže.

Domain name – ime domene – Jedinstvena adresa koja prepoznaje svaku stranicu na Internetu, obično od dva ili više dijelova odijeljenih točkom. Jedinstveno ime za Internet lokaciju (web site). Uvijek ima 2 ili više dijela, odvojena točkom.

Download – Kada korisnik prebacuje podatke s računala spojenog na Internet na svoje osobno računalo, onda kažemo da skida datoteke – da radi download.

E

E-mail – elektronička pošta – Vrsta komunikacije gdje se elektronička poruka pošalje na udaljenu lokaciju i drugi je korisnik prima preko jedinstvene vlastite e-mail adrese.

Također, preko e-maila možete poslati, kao dodatak (attachment) tekstualnoj e-mail poruci sve vrste dokumenata: kolor fotografije, filmove, animacije, Word, Excel dokumente itd. Takve dokumente protokol spakira i transportira kako on zna, a vi ih na obje strane možete gledati u aplikacijama u kojima su napravljene ili koje podržavaju njihov originalni format. Animaciju, film, pa ni kolor fotografiju ne možete prenijeti preko faksa.

F

FAQ – često postavljana pitanja – (Frequently Asked Questions) Lista najčešće postavljanih pitanja (i odgovora na njih) koji pokrivaju sve vrste tema koje se mogu naći u World Wide Webu. Dozvoljava korisniku da ispita ono na što je već netko drugi dobio odgovor.

Filename extension – kratica oznake datoteke – Obično tri ili četiri slovna oznaka na kraju imena datoteke, odijeljena točkom i označava tip datoteke. U uporabi ih je na stotine i novi se svakodnevno smišljaju. Primjeri su – .txt (tekstualna datoteka),  .gif  (Grapgic Interchange Format).

Firewall – Osigurava tvrtkinu ili organizacijsku unutrašnju mrežu od neovlaštenih vanjskih pristupa (najčešće Internet “hackera”, zlonamjernih korisnika Interneta)

Font – Skup znakova i simbola koji se od drugih takvih skupova ne razlikuje značenjem znakova od kojih se sastoji, već prema težini, izgledu i veličini izraženoj tipografskim točkama.

Forms – obrazac – Određeni pretraživači podržavaju elektroničke obrasce za popunjavanje. Obrazac na web stranici mogu popuniti korisnici iz cijelog svijeta i poslati ga elektronski na određenu domenu.
Forward – Preusmjeravanje poruka, otpremanje poruka mrežom.
Frame – Okvir, paket u sloju veze podataka koji se sastoji od zaglavlja i ostalih informacija potrebnih za prijenos podataka. U HTML-u frame predstavlja dio zaslona (screen) na kojem se predočuju podaci.
Free-Net – Besplatni mrežni sustav ili davatelj usluga na Internetu.
Freeware – Softver koji je dozvoljeno, uz autorsku dozvolu, besplatno dijeliti, ali često uz određene uvjete (na primjer, softver se ne može preinačiti, itd).
FTP – (File Transfer Protocol) jedan od glavnih načina na koji se datoteke prebacuju preko Interneta. FTP stranica je ona, koju daje neka određena tvrtka ili organizacija, kao spremište za sve vrste datoteka koju korisnici mogu skidati.
FTP mail – FTP pošta – postupak gdje se E-mail koristi kako bi se pristupilo FTP stranici.
FYI – Kolokvijalna skračenica od “For Your Information”, za Vašu informaciju.

G

Gateway – ulaz – sučelje između dva suprotna protokola. Korištenjem softvera i hardvera gateway omogućava vezu između dvije inače nekompatibilne mreže.
GIF – (Graphic Interchange Format) razvijen od Compuserve-a. GIF je operativno nezavistan format datoteke, široko rasprostranjen na Internetu za grafičke datoteke. Kompresira datoteke koristeći “lossless” (smanjiti što je manje moguće) metodu koja osigurava da kvaliteta slike ne oslabi.

Google – jedan od najboljih servisa za automatsko indeksiranje i pretraživanje web stranica

H

Header – Zaglavlje, u nazivlju elektroničke pošte, ovo je dio poruke koji upućuje tko je pošiljalac i neke opće podatke. Zaglavlje imaju i npr. web stranice.
Hit – Posjet, pristup, zahtjev; zahtjev upućen računalu poslužitelju (server). Popularnost pojedinih računala u svjetskoj mreži mjeri se brojem hitova, posjeta nekom računalu poslužitelju.
Jedan zahtjev za jednom «uslugom» od strane web browsera prema serveru. Da bi prikazao stranicu sa 3 slike browser zahtjeva 4 hit-a; jedan za html dokument i po jedan za svaku od slika.
Home page – osobna stranica, na World Wide Webu, ovo predstavlja glavnu i početnu stranicu web prostora neke tvrtke, organizacije, sveučilišta, fizičke osobe itd., s koje hiperlinkovima odlazimo na druge stranice web prostora.
Host – glavno računalo – Korisnik se obično spaja na host računalo uvijek kad se spaja na Internet. Svako računalo na mreži koje Vas spaja sa uslugama drugih računala na mreži.
Hosting – Web Hosting je usluga iznajmljivanja diskovnog prostora i pripadnih serverskih resursa za Web stranice, datotele  i e-mailove. Udomljavnje stranica; prostor za web stranice. Usluga smještaja web stranica na web poslužitelju. Tvrke koje se bave web hostingom održavaju web poslužitelje spojene na Internet, na kojima je moguće zakupiti prostor te tako postaviti svoje web

HTML – (Hyper Text Transport Protocol) koristi se na World Wide Webu od 1990. Ovaj protokol na razini programa je prijeko potreban za širenje informacija preko Interneta.
HTTP – (Hypertext Transfer Protocol) Protokol za prjenos hipertekstovnih dokumenata koji se koristi na Internetu. Dokumenti su napisani u programskom jeziku za hipertekstovne dokumente (HTML).
Hyperlink – hiperlink – Na stranicama World Wide Weba, hiperlinkovi su bojom (ili drugačije) označeni tekstovi ili slike koje kada se izaberu (obično klikom miša) slijede otvaraju druge stranice. Hiperlinkovi se također mogu koristiti za automatsko skidanje datoteka, zvukova i video zapisa.
Hypertext – Tekst u kojem određene riječi ili slike služe kao veza prema drugim tekstovima, slikama, zvučnim zapisima ili prema bilo kakvom drugom dokumentu koji se obrađuje pomoću računala.

I

Icon – Sličica, simbol na zaslonu računala koji omogučuje slikovno komuniciranje između korisnika i uređaja.
ICQ – Internet program koji omogučuje chat, slanje poruka i fajlova i igranje igara online i koji omogučuje da vidimo koji od korisnika istog tog programa je trenutno online.
Image map – Slika s klikovnim područjima ili mogućnost korištenja više hiperlinkova s jedne slikovne datoteke. Na primjer, slika bi mogla biti neka država, podijeljena u nekoliko područja, od kojih bi svako od njih daljnjim klikanjem hiperlinkom bilo dovedeno do istog, ali uvećanog određenog područja.
IMAP – (Internet Mail Access Protocol) Protokol za pristup porukama elektroničke pošte. Klijentu se dozvoljava pristup i upravljanje porukama na samom serveru.
Internet –  Veliki broj međusobno spojenih (inter-connected networks) računalnih mreža gdje se koriste TCP/IP protokoli i koja je evoluirala od ARPANET-a iz kasnih ‘60-tih i ranih ‘70-tih.
Internet: (Malo slovo i) Svaki put kad spojite 2 ili više računalne mreže, imate internet.
Kako popularnost Interneta raste, mnogi alati korišteni na Internetu koriste se u privatnim mrežama. Kao i na Internetu, web poslužitelji su i ovdje zasjenili sve ostale. Web poslužitelji u Intranetu na raspolaganju su samo djelatnicima doticne firme.
Intranet – Privatna područna mreža, koja osim funkcija Interneta sadrži i privatni web poslužitelj (web server) i poseban sigurnosni sustav (firewall). Koncepcija računalnog umrežavanja temelji se na Internet standardima, uz visok stupanj računalne sigurnosti.
IP – (Internet Protocol) glavni protokol koji se koristi na Internetu.
IP Address – IP adresa – jedinstven četverobrojčani ko’d dodijeljen svakoj domeni na Internetu. Svaka domena ima svoju IP adresu i ime kako bi se stranica lakše upamtila.

ISDN – (Integrated Services Digital Network) Digitalna mreža s integriranim uslugama koja dozvoljava brzi protok podataka. Dozvoljava istovremen prijenos glasa, datoteka i video informacija.

ISP – (Internet Service Provider) Tvrtka ili organizacija, kao na primjer HiNet ili Iskon, namijenjena omogućavanju pristupa Internetu pravnih ili fizičkih osoba, uz naplatu ili besplatno.

J

Java – Razvijen od Sun Microsystemsa, Java je Web programerski jezik koji podržava multimedijalne efekte dok je korisnik na vezi, kao jednostavne animirane crteže, pozadinska glazba i stalno obnavljanje informacijama na Web stranicama.
JavaScript – Višeplatformni skriptorski jezik (cross-platform, scripting language) napisan u američkoj tvrtki Sun Microsystems, Inc.
JPEG – (Joint Photographic Experts Group) Standardna kompresija slika ili video zapisa koja je razvijena naročito zbog korištenja na Internetu. Većina fotografija se može snažno komresirati s ovom metodom bez velikog gubljenja na kvaliteti.
.jpg ili .jpeg – Ime ekstenzije dana JPEG grafičkim datotekama (vidi JPEG).

L

LAN – (Local Area Network) LAN predstavlja grupu računala u istoj zgradi, povezanih mrežnim kablovima.

Link – Linkovi su veze između hipertekstualnih stranica. Svaki put kada kliknemo na osvijetljeni ili nekako drugačije označeni tekst da bismo otišli na drugu stranicu, pratimo link.
Login – prijava – Kada se korosnik želi spojiti na Internet preko svog računala, prvo se mora prijaviti na modemski ulaz sa svojim passwordom i korisničkim imenom.

M

Mailing List – Popis adresa, lista adresa, adresar; popis adresa osoba kojima poruke šaljemo elektroničkom poštom – Isto tako, programski sustav za automatsko distribuiranje poruka elekrtroničke pošte.
Mail server – Računalo (i softver koji ga pokreće) koji dozvoljava razvrstavanje i razmjenu E-mail poruka.

Mirror site – FTP stranica koja sadrži potpuno iste datoteke kao i stranica koja joj je “ogledalo”. Stranice se mogu ozrcaljivati nekoliko puta, često u različitim zemljama širom svijeta. Ovo olakšava skidanje s neke vrlo popularne i opterećene FTP stranice.

Modem – (MOdulator-DEModulator) Dozvoljava prijenos digitalnih podataka preko analogne telefonske linije.
MPEG – (Motion Picture Experts Group) Format kompresije video zapisa korišten za filmove ili animacije na Internetu.
.mpg ili .mpeg – Ime ekstenzije za MPEG filmove.

N

Network – Dva ili više povezanih računala sposobnih za dijeljenje izvora podataka.
Network time protocol – Internet protokol koji osigurava prenošenje ispravnog vremena.
Network time server – Koristeći Network Time Protocol, pristupate ovome računalu za ispravno vrijeme.
Newsgroup – tematske grupe – Postoje na tisuće news grupa, koje šire podatke o različitim temama koristeći Usenet (vidi Usenet).
O

Offline – Kada računalo izvršava radnje dok nije spojeno s nekim drugim računalom, onda kažemo kako radi offline.
Online – Kada je računalo spojeno s nekim drugim računalima i izvršava radnje, onda kažemo kako je online.

P

Page – stranica – “Stranica” je ime dano temeljnom Web dokumentu, poput ovog što ga upravo čitate.
Password – Zaporka, lozinka, šifra; tajni niz znakova kojim se pristup podacima omogućuje samo ovlaštenim osobama.

Plug-In – Postoji puno stvari koje pretraživač (browser) može prikazati na web stranicama. Stvari koje su izvan njegovog domašaja traže plug-inove. Neki od plug-inova su Shockwave i RealAudio – potrebni za audio i video.

POP – (Post Office Protocol) Osigurava čuvanje i slanje, s namjenom slanja E-maila zahtjevom s udaljenog servera prema osobnome računalu, najčešće PC-ju ili Macintoshu.

Port – Broj koji se pridružuje jedinstvenoj adresi izvora podataka ili IP adresi računala, a služi za označavanje mrežnog mjesta pristupanja ili mrežne usluge.
Postmaster – Administrator sustava koji je zadužen za rad računala poslužitelja (server), preko kojeg se obavlja slanje i primanje poruka elektroničke pošte.

PPP – (Point to Point Protocol) PPP je vrsta Internet veze koja dozvoljava računalu korištenje Internet protokola kako bi postao dijelom Interneta. Zahtijeva modem, telefonsku liniju i račun kod Internet poslužitelja.
Protocol – protokol – Postupak, način na koji računala komuniciraju jedno s drugim preko Interneta, u cilju davanja usluge.
Proxy server – Dvojnik računala poslužitelja; mrežno računalo koje obavlja zadatke adresirane drugom računalu. Zbog zagušenja nekih računala, proxy server često se upotrebljava na Internetu, kako bi se rasteretila glavna računala poslužitelji i promet usmjerio prema jednom ili više dvojnika.

Public domain – Odnosi se na softver koji može svatko koristiti ili mijenjati bez autorizacije.

Q

Query – Upit, pitanje; zahtjev za predočivanje informacije; formalan zahtjev programu za pretraživanje (search engine).

R

Remote login – Daljinska prijava rada; mogućnost da se korisnik uključi u rad na udaljenom računalu preko računala kojim se trenutno koristi.
Resource – Određen skup informacija dobiven putem Interneta. Može biti bilo što od slike do videa ili programa.

Router – ruter – Računalo posebne namjene (ili softverski paket) koje barata vezom između dvije ili više mreža. Ruteri se usredotočuju na krajnje adrese paketa koji prolaze kroz njih i odlučuju na koje će ih rute poslati.

S

Search Engine – Program za pretraživanje, stroj za traženje – program kojem se pristupa s udaljenog računala i koji korisnicima omogućuje pretraživanje i nalaženje informacija na Internet mreži. Neki od poznatijih programa te vrste su Google, Yahoo, Alta Vista, Lykos…

Server – Unutar mreže, server čini datoteke dostupne klijent programima lociranima na drugim računalima kada ih se zatraži.

SMTP – (Simple Mail Transport Protocol) često nazivan sendmail (pošiljaoc pošte) kreiran zbog omogućavanja isporuke E-maila korisnicima Interneta.

Spam – Neželjene ili primateljima nevažne poruke elektroničke pošte, koje se šalju na više slučajno odabranih adresa korisnika mreže ili na adresu jedne tematske skupine na USENET mreži.

Surfing – surfanje – Popularna metafora za opisivanje istraživanja Interneta.

T

Tag – etiketa, oznaka – U HTML rječniku, radi se o bitu za označavanje teksta na različite načine.

U

Undo – Obrnuti učinak uređivanja ili sličnog postupka unutar aplikacijskog softvera.

Update – Obnoviti, dopuniti, poboljšati, ažurirati dodavanjem novih podataka, odnosno izmjenom ili brisanjem starih podataka; dodavanjem ili brisanjem zapisa, čime se osigurava da datoteka osigurava najnoviju situaciju; zamjeniti staru inačicu programa novom.
Upload – Prebacivanje datoteka s osobnog računala na određeno udaljeno računalo (suprotno od download – skidanja s udaljene mašine). Prijenos podataka s korisničkog računala na drugo računalo ili mrežu.
URL – (Uniformed Resoure Locator) Internet adresa. Npr. http://www.solitum.hr

USB – Universal Serial Bus. Standard za povezivanje periferijskih uređaja poput digitalnih fotoaparata, telekomunikacijske opreme ili pisača s računalom.

Usenet – Jedan od najvećih mrežnih računalnih sustava namjenjen razmjeni informacija i podataka uporabom modema. Sustav se sastoji od poruka elektroničke pošte i članaka organiziranih po tematskih skupina.

V

Virus – Virus je virtualno zlo. To je program koji se može samostalno umnožavati i pri tom može, ali i ne mora raditi štetne radnje. Mogu se prebacivati s računala na računalo preko Interneta ili drugih mreža, zaraženih disketa ili CD-a.

W

WAP – (Wireless Application Protocol) Tehnologija je koja povezuje mobilne komunikacije i Internet. Omogućava pristup i interakciju s informacijama i uslugama na Internetu korištenjem GSM mobilnog aparata ili drugih bežičnih uređaja koji podržavaju WAP protokol.
World Wide Web (WWW ili Web) – Multimedijalni, mrežni uslužni program koji se temelji na hipertekstu, u kojem se odabirom ključnih riječi automatski prelazi u druge, hipervezama povezane dokumente.

X

XML – Standard razvijen u WWW Konzorciju (W3C), tijelu koje određuje općeniti smjer kojim se web razvija. XML definira otvoreni, fleksibilni standard za opisivanje, pohranjivanje, objavljivanje i razmjenu bilo koje vrste informacija. Poslovni podaci izraženi XML-om oslobođeni su ograničenja privatnih formata i bit će razumljivi zauvijek, dugo nakon što zastare računalni sustavi na kojima su nastali i sustavi za rad s bazama podataka gdje su bili pohranjeni. XML-om se mogu opisati i izraziti najrazličitije vrste podataka; tako, na primjer, postoje XML standardi dokumenata (DTD – Document Type Definition) za financijske podatke, bibliografiju, genetski kôd itd.

Y

Yahoo – Internet servis za pretraživanje, a temelji se na katalogu s indeksiranim sadržajem. Autori su mu David Filo i Jerry Yung, sa sveučilišta Stanford, SAD.

.ZIP – Datoteke koje su kompresirane PKZIP programom imaju ovu ekstenziju. Mogu se dekompresirati PKUNZIP-om.

 Prije nego krenemo u osvajanje novih internetskih prostranstava, odlučila sam se objaviti ovaj mali rječnik internet pojmova kako bi nam olakšala snalaženje u moru novih riječi.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.