April 06, 2019
Advertisement

Različiti rezultati pretraživanja na Google tražilici

By Internet -

Različiti rezultati pretraživanja na Google tražiliciPrije nekoliko godina, rezultati pretraživanja na Google tražilici, za iste tražene pojmove, bili su za sve jednaki. Ali onda su se pojavili lokalni Google pretraživači kao što su to  Google.hr, Google.co.uk, Google.rs itd. Ako ste željeni pojam pretraživali na Google.com rezultat bi uvijek bio isti. Međutim, danas je pretraga dosta individualizirana, i to čak kada se pretražuje Google.com.Ovdje postoje zemljopisni čimbenici, a najbolji primjer su riječi koje napisane imaju neko značenje na različitim jezicima. Na primjer riječ  “film”: ovdje se radi o riječi koja ima isto značenje, ali se isto i piše na hrvatskom, srpskom, engleskom te na mnogim drugim jezicima. Ako tražimo “film” u Americi, dakle na Google.com, dobit ćemo uglavnom američke stranice, dok ako istu riječ pretražujemo iz Hrvatske, dakle na Google.hr, u rezultatima pretraživanja dobit ćemo dosta hrvatskih stranica. Pojavit će nam se tu i tamo i po koja stranica na engleskom jeziku, ali u pitanju su vrlo jake stranice koje su također relevantne po traženoj ključnoj riječi. Ovdje treba napomenuti i bližu lokaciju. Grad, odnosno mjesto sa kojeg ste spojeni  na internet. I ono utječe na rezultate, doduše još uvijek ne toliko snažno, ali za određene termine rezultat se donekle može razlikovati na primjer u Splitu i u Zagrebu.


Što se tiče povijesti pretraživanja, na rezultate koje ćete dobiti svakako će utjecati i povijest vaših dosadašnjih pretraga. Uzmimo za primjer pretraživanja riječi “internet marketing”. Ako je neko do tada dosta puta pretraživao pojmove vezane uz “internet marketing”, a gotovo nikada za matematiku, fiziku ili kemiju, stranice vezane za “internet marketing” biti će relevantniji i bolje kotirani. Ukoliko neko nikada nije pretraživao ništa vezano uz “internet marketing”, niti općenito za „marketing“, „internet“ i slične pojmove, ali zato je u pretraživanju koristio  matematičke, kemijske i slične pojmove, onda će takve stranice u njegovom slučaju biti kotirane na više pozicije.

Google ove godine planira uključi veći niz osobnih faktora na poziciju u rezultatima. Očekuju se različitiji rezultati na koje će uticati i podaci iz Gmail naloga, povijest kliktanja na Adsense (Adwords) reklame, ponašanje na stranici Youtube (Google je vlasnik) i još niz ostalih podataka koji im budu dostupni.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.