October 27, 2020
Advertisement

Pretvaranje – pretvarač mjernih jedinica online

By Internet -

pretvarac_mjernih_jedinicaOvdje možete pretvoriti željene mjerne jedinice i to na način da u polje Convert unesete željenu brojku, u polje From mjernu jedinicu iz koje pretvarate (cm, m, mm), a u polje To mjernu jedinicu u koju želite pretvoriti. Ispod pretvarača mjernih jedinica možete pronaći većinu oznaka za mjerne jedinice.

Popisi su jedinica prilagođeni sedmom izdanju Le Systeme international d ́ unites (SI). Organization intergouvernementale de la Convention du Metre – Bureau international des poids et mesures, Sevres 1998., prema kojemu će se usklađivati norme i državni zakoni o mjernim jedinicama, pa tako i hrvatski Zakon o mjernim jedinicama.


 

Jedinica Simbol Relacija
millimetar mm 10 mm = 1 cm
centimetar cm 100 cm = 1 m
metar m
kilometar km 1 km = 1000 m
milligram mg 1000 mg = 1 g
gram g
kilogram kg 1 kg = 1000 g
tona t 1 t = 1000 kg
sekunda s
stupanj Celzijev °C
kvadratni metar
hektar ha 1 ha = 10 000 m²
kvadratni kilometar km² 1 km² = 100 ha
mililitar mL 1000 mL = 1 L
kubični centimetar cm³ 1 cm³ = 1 mL
litra L 1000 L = 1 m³
kubični metar
metara po sekundi m/s
kilometara na sat km/h 1 km/h = 0.278 m/s
kilograma po kubičnom metru kg/m³
njutna N
kilopaskala kPa
vat W
kilovat kW 1 kW = 1000 W
kilođul kJ
megađul MJ 1 MJ = 1000 kJ
kilovat sat kW·h 1 kW·h = 3.6 MJ
amper A

 

Prefiks Simbol Faktor Brojčano Ime
giga G 109 1 000 000 000 milijardi**
mega M 106 1 000 000 milijuna
kilo k 103 1 000 tisuća
centi c 10-2 0.01 stoti
milli m 10-3 0.001 tisućiti
micro μ 10-6 0.000 001 milioniti
nano n 10-9 0.000 000 001 milijarditi**

Neki primjeri i odnosi među jedinicama

1 mL = 1 cm3

1 mililitar je jednakog volumena kao 1 kubični centimetar.

1 mL vode ima masu od oko 1 g

Masa od 1 mililitra vode teži približno 1 gram.

1 L vode ima masu od oko 1 kg

Masa od 1 litre vode teži približno 1 kilogram.

1 m3 vode ima masu od oko 1 t

U 1 kubičnom metru nalazi se  1.000 litara, tako da masa
od 1 kubičnog metra vode teži približno 1.000 kilograma ili 1 tona.

Masa nikla je 5 g

US nikal teži 5 grama, a peni teži 2,5 grama.

Promjer CD ili DVD je 12 cm

CD ili DVD je promjera 12 centimetara (120 milimetara).
Promjer otvora je 15 milimetara.

1 ha is 1002 m2

1 hektar jednak je 10 000 četvornih metara, što odgovara
području od 100 metara četvornih na jednoj strani. Nogometno igralište je cc 100
metara dugo, stoga zamislite četverokut duljine nogometnog igrališta na svakoj
strani, i to je jedan hektar.

 

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.