November 18, 2020
Advertisement

Podešavanje postavki digitalnog fotoaparata za snimanje portreta

By Internet -

Koda je u pitanju podešavanje fotoaparata prilikom fotografiranja portreta, postoje određene početne točke koje su karakteristične za sve portrete i koje vam mogu pomoći da dobijete najbolje moguće rezultate na samom početku kako bi ste mogli početi sa eksperimentiranjem.

Za početak, prebacite se na prioritet blende (Aperture Priority Mode). Prilikom fotografiranja portreta nužno je izbjegavati sve automatske načine rada i koristiti isključivo prioritet blende (aperture priority).

Ovaj način rada omogućava fotografu odabir blende sa kojom želi fotografirati, dok fotoaparat sam bira brzinu zatvarača koja će dati ispravnu ekspoziciju.
No ako ste profesionalni fotograf i imate dosta iskustva, onda je vrlo vjerojatno da ćete koristiti ručno podešavanje i način rada, u kojem sve parametre fotografiranja podešavate sami. Ali za one manje iskusne, biti će sasvim dobar i prioritet otvora blende (aperture priority).

Veličina blende koju birate u načinu rada sa prioritetom otvora blende će varirati od jedne situacije do druge i od jednog objektiva do drugog – ali u većini slučajeva započet ćete sa dosta velikom blendom s obzirom sa ćete na taj način smanjiti dubinu polja u vašim fotografijama. Ovo će vam omogućiti da dobijete lijepu zamućenu pozadinu. Globalno gledano, portretni način rada radi upravo to. Ljepota ovog načina fotografiranja leži u tome što je subjekt fotografiranja jedini element koji je ostao u fokusu i koji na taj način ujedno postaje i glavna fokalna točka jer su uklonjeni svi ometajući elementi.

No dobro je imati u vidu to da ako imate jako brz objektiv biranje maksimalne blende može toliko smanjiti dubinu polja da će i neki dijelovi lica biti zamućeni. Također maksimalna blenda može značiti i to da ne fotografirate sa najvećom oštrinom koju može pružiti vaš objektiv. Smanjite blendu za jednu ili dvije stope i najvjerojatnije ćete dobiti nešto oštrije fotografije – ključ je u eksperimentiranju, naravno ako imate vremena za to.

Kada je riječ o ISO osjetljivosti koju trebate koristiti, i ona će varirati ovisno o svjetlosnim uvjetima koji su vam na raspolaganju – ali u većini slučajeva, poželjet ćete smanjiti veličinu zrna ili šuma u fotografijama tako što ćete odabrati malu ISO osjetljivost, to jest, između 100 i 200 ISO. Osnovna stvar o kojoj trebate voditi računa je kako ovo podešavanje utječe i na brzinu zatvarača. Ponekad odabir male ISO osjetljivosti znači da ćete koristiti brzinu zatvarača koja je pre spora za dobivanje oštrih fotografija. A ako je brzina zatvarača pre mala na ISO vrijednosti koju ste odabrali, trebat ćete povećati ili blendu ili ISO podešavanje.

Ako prilikom fotografiranja koristite prioritet otvora blende kao što smo prethodno predložili, brzina zatvarača će se birati automatski nakon što ste odabrali blendu i ISO osjetljivost. Ali, ako želite fotografirati koristeči ručna podešavanja, onda ćete morati obratiti pažnju na brzinu zatvarača. S obzirom se subjekt fotografiranja pomjera (čak i ako pokušava ostati mirno) brzina zatvarača treba biti najmanje 1/60 sekundi ili veća. 1/125 je vjerojatno najbolja brzina, pogotovo ako ne koristite stativ.

Kao i kod prethodnih čimbenika, i ravnoteža bjeline koju trebate koristiti i koja će vam biti potrebna također će varirati ovisno o uvjetima u kojima fotografirate.

Mnogi digitalni fotoaparati pružaju fotografu mogućnost odabira između nekoliko načina fokusiranja. Na jednoj strani je Auto Focussing – podešavanje koje u većini slučajeva koristi više točaka fokusiranja kako bi odredilo gdje da se fokusira. Sa druge strane tu je ručno fokusiranje gdje fotograf ima potpunu kontrolu. U sredini se često nalazi opcija fokusa na jednu točku u sceni.

Dok Auto Focussing podešavanje koje bira između više tačaka fokusiranja u većini normalnih uvjeta fotografiranja daje dobre rezultate, u nekim situacijama od velike pomoći može biti mogućnost ručnog fokusiranja ili fokusiranja na samo jednu točku.

Slično spomenutim opcijama fokusiranja, većina digitalnih aparata ima više različitih načina mjerenja svjetlosti. Na većini aparata ovi načini idu od sistema mjerenja svjetlosti sa više točaka gdje se cijela scena uzima u obzir prilikom određivanja ekspozicije, pa sve do mjerenja koje uzima u obzir samo jednu točku (tkz. spot mjerenje), gdje fotograf može odabrati mali dio slike na osnovu kojeg će biti određena ekspozicija. Spot mjerenje se često bira prilikom fotografiranja portreta – osobito kada je subjekt osvijetljen od nazad ili kada u sceni postoje svijetli i tamni dijelovi koji mogu poremetiti mjerenje ekspozicije.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.