June 03, 2019
Advertisement

On-site optimizacija stranice

By Internet -

On-site optimizacija stranice najjednostavnije možemo predstaviti kao skup pravila koja nam pomažu da Internet tražilicama ispravno prezentiramo o čemu zapravo pišemo, odnosno o čemu se radi naša stranica. Dakle, on-site optimizacija stranice ne može i ne smije zamijeniti sadržaj, on-site optimizacija ga samo mora ispravno predstaviti tražilicama kako bi iste znale o čemu se na stranici piše, odnosno o čemu se na stranici radi.

Slaganjem sofisticiranog algoritama, sa željom da se što objektivnije procijene pretrage sve je teže “prevariti” Google te mu “podvaliti” bilo kakav prikriveni ili neadekvatan sadržaj.

On-site optimizacija je važna čak i neophodna, te se treba napraviti kvalitetno i to za svaki od tekstova koji se objavljuje na stranici. Ono što je pozitivno je činjenica da točno znamo koji su koraci nužni za dobru i kvalitetnu on-site optimizaciju stranice te da možemo procijeniti približno točno vrijeme trajanje tog procesa.

U prethodnim člancima vezanim uz SEO Optimizaciji Web stranice za Google, pisali smo o tome koliko su sadržaj i tekstovi koje predstavljamo našim čitaocima bitan faktor same optimizacije te smo sugerirali da upravo to bude postavljeno kao osnovni i najvažniji zadatak: ponuditi kvalitetnu informaciju, kako bi smo bili korisni i stalno prisutni za svoje posjetitelje.
Da je ovo jedini ispravan pristup SEO Optimizaciji, potvrđuje i Google u svom članku o unapređenju svog Panda algoritma u cilju poboljšanja kvalitete same Google pretrage te zadovoljavanja kriterija ljudi koji pretražuju Internet u potrazi za korisnim informacijama.

Uz sam sadržaj koji nedvojbeno treba biti kvalitetan izvor korisnih informacija kao najvažniji element SEO Optimizacije bi naveli i ključne riječi. Ključne riječi smatraju se jednim od najvažnijih elemenata Web stranice. Pod pojmom ključne riječi podrazumijevamo one riječi koje osoba unosi u polje pretrage te na osnovu kojih dobije tražene rezultate. Od ključne je važnosti odabrati prave ključne riječi za koje ćete optimizirati stranicu ili određeni sadržaj iste. Ključne riječi trebaju biti te koje će na Vašu stranicu donijeti što više posjeta ljudi koji su zainteresirani za uslugu koju nudite ili proizvod koji prodajete.

S obzirom da su ljudi u principu dosta slični, analizom termina koje korisnici Interneta upisuju u polje za pretragu, možete doći do vrlo interesantnog zaključka, a to je da svi oni često upisuju iste stvari. Na primjer, u koliko neko želi pronaći gdje otići na zimovanje vrlo je vjerojatno da će u polje pretrage upisivati riječi “zimovanje”, “povoljno zimovanje”, “zimovanje hrvatska” ili neki sličan pojam koji se veže uz željenu pretragu. Zapazit ćete također da sve više ljudi u polje pretrage upisuje i kompletan opis onoga što traže npr. “najpovoljnije zimovanje u hrvatskoj za 3 osobe” s toga se već uz terminologiju “ključne riječi” treba uključiti i terminologija “ključni pojmovi” koja je jednako važna za kvalitetnu optimizaciju. Iz ovoga teksta se lako može uočiti važnost ključnih riječi i pojmova te važnost njihovog pravilnog odabira. Sa kvalitetnim i pažljivo odabranim izborom ključnih riječi i pojmova, možete imati zagarantirani uspjeh, dok se sa lošim izborom možete dugo mučiti i čekajući u nedogled na rezultate.

Dakle, sve vezano uz on-site optimizaciji stranice vrti se oko kombinacije sadržaja i ključnih riječi i pojmova. U nekim od prethodnih članaka spomenuli smo kako treba paziti koliko ključnih riječi upotrijebiti u samim tekstovima, odnosno kako ne treba pretjerivati – potrebno je prvenstveno stvarati sadržaje za posjetitelje stranice pa tek onda za tražilice. Treba voditi računa i o tome kako ključne riječi treba iskoristi u naslovu i opisu stranice.

Što se tiče opisa odnosno “meta description taga” općenito, možemo zaključiti kako meta description ne daje dodatnu vrijednost optimizaciji stranice no razlog zbog kojeg ga dodajemo je najviše zbog ljudi koji pretražuju Internet i vide stranicu u rezultatima pretrage.
Google opis stranice postavlja ispod samog naslova stranice što znači da se njime direktno šalje poruka o čemu je riječ na samoj stranici. Opis stranice, kao i njen naslov bi trebali biti zanimljivi, čitki te bi trebali davati dovoljno informacija o samoj stranici i time privući posjetitelje. Naravno, ova opcija se ne smije koristiti kako bi se zavaralo posjetitelja super zanimljivim naslovom i opisom za stranicu koja ima sadržaj totalno drugačiji od onoga što se u naslovu i opisu najavljuje.


→ ako želite saznati više o eventualnom problemu ili nejasnoći
→ ako želite pokrenuti nekakvu zanimljivu diskusiju
→ ako imate bilo kakvo pitanje na ponuđene teme
Posjetite naš novi F O R U M i postajte, komentirajte, diskutirajte:

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.