July 16, 2019
Advertisement

NCSA

By Internet -

ncsaNCSA – (National Center for Supercomputing Applications) Snažna ustanovca koja je lansirala Mosaic Web pretraživač 1993 za Windowse, x-Windowse i Macintosh operativne sisteme.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.