September 08, 2020
Advertisement

Multilanguage SEO – višejezična SEO optimizacija

By Internet -

Kada je u pitanju planiranje SEO optimizacije višejezične stranice govorimo o multilanguage SEO optimizaciji, a svaki od ponuđenih jezika, na višejezičnoj stranici, je potrebno optimizirati kao da se radi o potpuno neovisnom sadržaju. Svaki jezik ima zasebnu, različitu strukturu, različite ključne riječi i pojmove. Neovisno o ključnim riječima koje ste odabrali za hrvatsku verziju stranice, potrebno je istražiti tržište za ostale višejezične verzije sadržaja na stranici.

Nije dovoljno samo prevesti ključne riječi, pojmove, opise i naslove, te oko istih pisati određene sadržaje bez prethodne provjere i ispitivanja tržišta jer u protivnom, možemo naići na preveliku ili premalu količinu mjesečnih pretraga. Dakle, vrijeme koje posvetite optimizaciji stranice direktno je proporcionalno broju jezika za koje se određena stranica optimizira.

Ako se bavite mišlju da imate višejezičan sadržaj na stranici sigurno ste se zapitali i da li je potrebno uzeti zasebnu pod domenu ili pod direktorij za svaki od odabranih jezika?
Odgovor na ovo pitanje je taj da svaka od odabranih opcije ima svoje prednosti i mane.
Višejezične stranice iziskuju višestruku SEO optimizaciju. Nekada je Google pod domene tretirao kao skroz odvojene subjekte bez ikakvih povezivanja sa originalnom domenom.
Ali, danas se ta situacija promijenila, te se pod domene sada tretiraju kao dio jednog sistema dok se i dalje zadržava potpuna autonomnost rada na istoj.


S druge strane, ako za sadržaj želite koristiti zasebni direktorij, na vašoj domeni će rasti količina sadržaja što se u SEO optimizaciji smatra pozitivnim faktorom. No, nije uvijek zgodno raditi sa pod direktorijima ukoliko nismo u mogućnosti prevesti sve elemente stranice jer u konačnici ovo zna djelovati neprofesionalno jer se zna desiti da na primjer 70% stranice bude na engleskom, a 30% na hrvatskom jeziku. Svakako, potrebno je dobro isplanirati projekt višejezične stranice te pronaći najadekvatnije i najučinkovitije rješenje kako bi stranica na svim ponuđenim jezicima bila kvalitetno optimizirana.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.