June 28, 2019
Advertisement

MTA

By Internet -

MTAMTA – (Message Transfer Agent) Agent za prijenos poruke; program koji dostavlja poruke elektroničke pošte. Poslije prijama poruke koju je odaslao agent korisnika pošte, taj program privremeno pohranjuje ili šalje primatelju (ako je riječ o adresi u područnoj mreži), odnosno usmjeruje prema drugom agentu za prijenos (ako je riječ o WAN-u); osim toga preuređuje ili dodaje podatke u zaglevlju poruke (message header). Jedan od poznatijih programa je Sendmail.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.