June 24, 2019
Advertisement

Mosaic

By Internet -

MosaicMosaic – Mozaik – Mrežni pretraživač napravljen od grupe ljudi iz NSCA (vidi NSCA). Drugim riječima, grafičko sučelje za pristup datotekama na Internetu.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.