May 05, 2019
Advertisement

Modem

By Internet -

ModemModem – (MOdulator-DEModulator) Dozvoljava prijenos digitalnih podataka preko analogne telefonske linije.
Dakle uređaj koji spaja računalo na Internet preko telefonske linije.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.