June 03, 2019
Advertisement

MIME

By Internet -

MIMEMIME – (Multipurpose Internet Mail Extensions) Format kreiran da uključuje slike, zvukove, animacije i druge vrste dokumenata unutar Internet mail poruka.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.