April 23, 2019
Advertisement

Mail Server

By Internet -

mail_serverMail server – Računalo (i softver koji ga pokreće) koji dozvoljava razvrstavanje i razmjenu E-mail poruka. Mail server podatci su potrebni npr. kod otvaranja mail računa u programima kao što je Outlook. Postoji incoming i outgoing mail server.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.