November 26, 2020
Advertisement

Login – prijava

By Internet -

Login – prijava – Kada se korisnik želi spojiti na Internet preko svog računala, prvo se mora prijaviti na modemski ulaz sa svojom lozinkom i korisničkim imenom. Taj postupak nazivamo login – prijava.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.