July 16, 2019
Advertisement

Link – Poveznica

By Internet -

Link – Linkovi su veze između hipertekstualnih stranica. Kada se nalazite na internet stranici i vidite plavi, često podcrtani tekst, naišli ste na link (poveznicu). Ako kliknete na link (poveznicu), on će vas preusmjeriti na drugi dio stranice na kojoj se trenutačno nalazite ili na neku sasvim drugu stranicu na internetu. Možete pronaći informacije na Internetu klikom na linkove koji vas interesiraju.

Postoje tri glavne vrste linkova: linkovi koji vas odvode na drugo mjesto na istoj stranici (npr. na dno stranice), linkovi koji idu na drugu stranicu, ali unutar internet stranice na kojoj se trenutačno nalazite te linkovi koji vas odvode na sasvim drugu internet stranicu.

Postavljanjem linkova na Vašoj internet stranici omogućit će vašim čitateljima da se lakše kreću unutar iste.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.