July 21, 2019
Advertisement

Leased line – Zakupljeni vod

By Internet -

Leased line – Zakupljeni vod – unajmljen, visoko brzinski telefonski link za privatnu upotrebu, dostupan 24 sata dnevno.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.