October 28, 2020
Advertisement

Internet Marketing

By Internet -

e-marketingInternet Marketing  je općeniti pojam za marketing proizvoda te Internet usluga na Web-u.

Kao i mnogi drugi općeniti pojmovi, Internet marketing znači različite stvari različitim ljudima.
U osnovi, ipak, Internet marketing se odnosi na strategije koje se koriste za plasiranje određenog proizvoda ili usluge na internet, marketinške strategije koja uključuje optimizaciju za tražilice, prijavljivanja na tražilice, web dizajn strategije, internet promocije, recipročnog povezivanja, e-mail marketinga i sl.
Internet trgovci stalno osmišljavaju nove strategije Internet marketinga u nadi da će privući više prometa na svoje Internet stranice te ostvariti veću prodaju.

Ovomu svjedoči porast blogova kao marketinškog alata.


(Za više informacija o stvaranju blog-a te kako koristiti blogove kao inovativnu strategiju u Internet marketingu moći ćete pročitati u našim narednim člancima).
Ako ste novi u internet marketingu, preporučujemo da se fokusirate, ne toliko na izgled vaše stranice koliko na optimizaciju iste za tražilice jer

za većinu internet stranica, većina prometa još uvijek dolazi preko pretraživača (tražilica) te internet direktorija.
Za pojam internet marketinga još se koriste pojmovi kao : web marketing, online marketing.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.