April 19, 2019
Advertisement

HTML osnove 2 – Formatiranje teksta

By Internet -

html-tagsU ovom članku ćemo popuniti stranicu nekakvim sadržajem, jer u biti razlog zbog kojeg najvjerojatnije želite naučiti HTML je da objavite na internet nekakav sadržaj. Nastavimo sa našim zajedničkim upoznavanjem HTML koda.

Glavna oznaka koje trebate znati prilikom oblikovanja teksta je oznaka <P> ili oznaku odlomka (paragraph tag). Ova oznaka jednostavno definira odlomak teksta.Pa da probamo dodati odlomak.

Za otvaranje datoteke koju ste prethodno spremili na radnoj površini kao test1.htm – kliknite lijeviom tipkom miša te odaberite Open with – Notepad. Kada ste otvorili dokument, ispod oznake <BODY> dodajte oznaku odlomka:

<P> U ovom članku ćemo popuniti stranicu nekakvim sadržajem, jer u biti razlog zbog kojeg najvjerojatnije želite naučiti HTML je da objavite na internet nekakav sadržaj. Pa da nastavimo.</P>

Sada će dokument izgledati ovako:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Internet Svijet</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P> U ovom članku ćemo popuniti stranicu nekakvim sadržajem, jer u biti razlog zbog kojeg najvjerojatnije želite naučiti HTML je da objavite na internet nekakav sadržaj. Pa da nastavimo.</P>
</BODY>
</HTML>


Spremite promjene i pogledajte kako tekst izgleda u Internet pregledniku klikom na ikonu spremljene datoteke na radnoj površini.
Dodavanjem slijedećeg odlomka je sada vrlo jednostavno:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Internet Svijet</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P> U ovom članku ćemo popuniti stranicu nekakvim sadržajem, jer u biti razlog zbog kojeg najvjerojatnije želite naučiti HTML je da objavite na internet nekakav sadržaj. Pa da nastavimo.</P>
<P> Glavna oznaka koje trebate znati prilikom oblikovanja teksta je oznaka odlomka (paragraph tag). Ova oznaka jednostavno definira odlomak teksta.</P>
</BODY>
</HTML>

U Internet pregledniku, ovo što ste napravili, trebalo bi izgledati ovako:html1

Odlomak je za sada podešen da bude sa lijeve strane. To možete promijeniti poravnanjem odlomka u desno ili centar uključujući ovu oznaku na početku odlomka:

<P ALIGN=RIGHT>

Pa sada dokument izgleda ovako:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Internet Svijet</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P ALIGN=RIGHT>U ovom članku ćemo popuniti stranicu nekakvim sadržajem, jer u biti razlog zbog kojeg najvjerojatnije želite naučiti HTML je da objavite na internet nekakav sadržaj. Pa da nastavimo.</P>
<P> Glavna oznaka koje trebate znati prilikom oblikovanja teksta je oznaka odlomka (paragraph tag). Ova oznaka jednostavno definira odlomak teksta.</P>
</BODY>
</HTML>

Ova promjena rezultirala je ovakvim izgledom u Internet pregledniku:html2

Možete učiniti mnogo drugih stvari sa oznakom odlomka (paragraph tag) ali o tome ćemo u idućim člancima.

Sada, ako želite staviti neki tekst u novi redak bez pokretanja novog odlomka, koristite oznaku  <BR> (ova oznaka nema pripadajuću završnu oznaku:  </ BR>):

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Internet Svijet</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P ALIGN=RIGHT>U ovom članku ćemo popuniti stranicu nekakvim sadržajem, jer u biti razlog zbog kojeg najvjerojatnije želite naučiti HTML je da objavite na internet nekakav sadržaj. Pa da nastavimo.</P>
<P> Glavna oznaka koje trebate znati prilikom oblikovanja teksta je oznaka odlomka (paragraph tag).
<BR>Ova oznaka jednostavno definira odlomak teksta.</P>
</BODY>
</HTML>

Preglednik:
html3

Ako želite podebljati dio teksta ili samo jednu riječ u tekstu koristit ćete oznaku <B>
Morate uključiti završne oznake </ B> da biste naznačili gdje je kraj podebljanog teksta:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Internet Svijet</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P ALIGN=RIGHT>U ovom članku ćemo <B>popuniti stranicu</B> nekakvim sadržajem, jer u biti razlog zbog kojeg najvjerojatnije želite naučiti HTML je da objavite na internet nekakav sadržaj. Pa da nastavimo.</P>
<P> Glavna oznaka koje trebate znati prilikom oblikovanja teksta je oznaka odlomka (paragraph tag).
<BR>Ova oznaka jednostavno definira odlomak teksta.</P>
</BODY>
</HTML>

Preglednik:html4

Također možete nakositi tekst. Da biste to učinili, koristite oznaku <I> za početak i </ I> za kraj. Ovo je primjer teksta koji je ukošen.

Primjer; <I> ovaj tekst je ukošen</I>.

Još jedna cool osobina je sposobnost da podcrtano tekst. To se dobije umetanjem oznake <U> i </ U> oznake za kraj. Na primjer, ovaj tekst je podcrtan.

Primjer; <U>ovaj tekst je podcrtan</U>

Možete uključiti nekoliko oznaka promjene izgleda teksta zajedno. Na primjer, ako želite podebljan i podcrtan tekst, možete učiniti sljedeće.

Primjer; <B><U>ovaj tekst je podebljan i podcrtan</U></B>

Isprobajte:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Internet Svijet</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P ALIGN=RIGHT>U ovom članku ćemo <B>popuniti stranicu</B> nekakvim sadržajem, jer u biti razlog zbog kojeg najvjerojatnije želite naučiti HTML je da objavite na internet nekakav sadržaj. Pa da nastavimo.</P>
<P> Glavna oznaka koje trebate znati prilikom oblikovanja teksta je oznaka odlomka (paragraph tag).
<BR>Ova oznaka jednostavno definira odlomak teksta.
<BR><B><U>ovaj tekst je podebljan i podcrtan</U></B></P>
</BODY>
</HTML>
Preglednik: html5

Ovdje je jako važno je da zapamtite to da oznake moraju biti zatvorene u suprotnom redoslijedu u kojem su bile otvorene (to se zove „nesting“). U primjeru gore, primijetit ćete da ćemo početi sa <B> i slijediti sa <U> a moramo zatvoriti prvo s </U> zatim sa </B>.

Sada već znate kako napraviti sasvim jednostavni oblik HTML stranice. Naučili ste kako se radi odlomak, započinje novi red unutar odlomaka, kako se uključuje posebno oblikovanje teksta ili riječi kao što je podebljavanje (bolding), podcrtavanje (underlining) i nakošavanje (italicizing). Više o HTML kodu čitajte u idućem članku: HTML osnove III dio.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.