April 07, 2019
Advertisement

HotJava

By Internet -

javaHotJava – Web pretraživač koji je razvio Sun Microsystems proširujući mogućnosti običnih pretraživača i dozvoljavajući dinamičke funkcije, umjesto samo statičkih tekstova i slika.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.