April 26, 2019
Advertisement

Host

By Internet -

Host – glavno računalo – Korisnik se obično spaja na host računalo uvijek kad se spaja na Internet. Svako računalo na mreži koje Vas spaja sa uslugama drugih računala na mreži.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.