July 16, 2019
Advertisement

Header

By Internet -

Header – Zaglavlje, u nazivlju elektroničke pošte, ovo je dio poruke koji upućuje tko je pošiljalac i neke opće podatke. Zaglavlje imaju i npr. web stranice.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.