July 16, 2019
Advertisement

Gigabyte

By Internet -

Gigabyte – Gigabajt – tisuću Megabajta. 1000 ili 1024 Megabyte-a ovisi kako se mjeri, ili precizno 1,073,741,824 byte-a.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.