April 13, 2019
Advertisement

Gateway

By Internet -

Gateway – ulaz – sučelje između dva suprotna protokola. Korištenjem softvera i hardvera gateway omogućava vezu između dvije inače nekompatibilne mreže.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.