June 24, 2019
Advertisement

FYI

By Internet -

FYI – Kolokvijalna skračenica od “For Your Information”, za Vašu informaciju. Npr. kod prosljeđivanja primljenog e-maila trećoj osobi u namjeri da se daju na uvid informacije iz primljenog e-maila dodaje se skraćenica FYI.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.