November 18, 2020
Advertisement

Fotografiranje panorame – panoramska fotografija

By Internet -

Fotografije panorame se izrađuju od nekoliko fotografija koje se spoje u jednu, jedinstvenu fotografiju nekog prizora – neke panoramske fotografije mogu imati pregled od čitavih 360°. Svaka pojedinačna fotografija snima se sa istog mjesta, ali se nakon svake snimke, fotoaparat pomiče malo lijevo ili desno gore i dolje po unaprijed određenoj osi. Kada želite napraviti panoramsku fotografiju, potrebno je postaviti fotoaparat na stativ i završiti slikanje relativno brzo, kako se prizor ne bi mijenjao; npr. oblaci koji odjednom mogu ući u kadar.

Najbolje je koristiti veliku žižnu daljinu jer je distorzija manja nego kada se objektiv nalazi u široko ugaonom položaju, tako da se fotografije bolje uklope. Pojedini modeli fotoaparata prikazuju mrežu linija preko slike na LCD ekranu i tako olakšavaju fotografiranje; fotograf sa lakoćom može odrediti mjesto za preklapanje sa prethodnom snimkom. Nakon snimanja, fotografije se prebacuju na računalo i spajaju se u jednu, panoramsku sliku uz pomoć grafičkog programa. Ovaj postupak je osobito jednostavan, u slučaju kada program ima ugrađenu funkciju panorame. Čitava kompozicija se može štampati kod kuće (dostupan je posebni, panorama papir) ili odnijeti u fotografsku radnju. Panoramske se fotografije mogu sačuvati i u Quick Time VR formatu. Ovaj format može napraviti virtualni prizor kroz kojeg se korisnici mogu kretati pomicanjem miša u lijevo, u desno, gore ili dolje.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.