October 28, 2020
Advertisement

Fotografiranje na jakom suncu

By Internet -

Ljepota fotografiranja pod direktnim suncem predstavlja problem za svakog fotografa koji teži ka kvalitetnom fotografijom jer ono može proizvesti snimke koje imaju preveliki kontrast, pre svijetle tonove, refleksiju svjetla u objektivu i previše jake boje. Također ako fotografirate portret trebate se izborite sa pojavom žmirkaju uslijed jakog sunca. Dakle, evo što vam je činiti kako bi izbjegli ove neželjene pojave:

1. Neke subjekte fotografiranja ili sebe morate pomaknuti u hlad. Ovo je posebno bitno kada
fotografirate portrete, jer ljude uvijek lako možete pomaknuti na željenu lokaciju. I upamtite kako su ponekad su rješenja ona najjednostavnija.

2. Napravite vlastitu sjenu – Ako se predmet vašeg fotografiranja ne može pomaknuti, onda vi napravite vlastitu sjenu ili iskoristite sjenu nekog drugog objekta (to može biti na primjer kišobran, ili veliki komad kartona kako bi ste blokirali sunce).

3. Koristite blic – Sigurni smo da velika većina već zna kako, dok fotografiramo, sunce treba biti iza nas kako bi subjekt bio dobro osvijetljen. Fotografiranje sa suncem koje vam tuče direktno u oči može dovesti do refleksije svjetla u objektivu ili do toga da je subjekt ispadne pre taman. Ali i u ovom slučaju postoji rješenje u obliku upotrebe blica koji vam omogućava da uklonite sjene koje se nakupe uslijed pre jakog kontrasta.

4. Koristite reflektor – Drugi način kako bi uklonili sjenke nastale uslijed jakog sunca je uz pomoć reflektora. Reflektori odbijaju svijetlo od lica subjekta i na taj način van omogućavaju da fotografirate sa suncem koje vam tuče direktno u oči – isto kao kada koristite blic.

5. Promijenite perspektivu – Ponekad kada pomicanje predmeta fotografiranja nije moguće – micanje oko njega može vam pružiti sasvim drugačiju sliku subjekta. Vi se na primjer možete pomaknuti na drugu stranu, pa tako možete na primjer fotografirati od gore, ili se možete spustite skroz na zemlju i fotografirati od dole. Na ovaj način promijenit ćete kut pod kojim padaju sunčeve zrake na subjekt i dobit ćete njegovu sasvim drugačiju predstavu.

6. Rabite zaštitnu kapicu za objektiv – Ako vam smeta refleksija svjetla u objektivu, a vaš fotoaparat ima zaštitnu kapicu za objektiv – izvadite je i upotrijebite. Ako je nemate – uistinu nije teško napraviti jednu od kartonske kutije – ili upotrijebiti vlastitu šaku kao zaštitu od sunca. Samo se pobrinite da vaša šaka i kapica ne upadaju u vidno polje objektiva.

7. Rabite filtere jer ponekad oni mogu biti od izuzetne koristi kada fotografirate na jakom suncu. Na primjer Polarizacioni filter ili ND filter će vam omogućiti da smanjite količinu svjetla koje upada u objektiv, tako da ćete moći koristiti sporije brzine zatvarača i manju blendu, ako vam je važno da imate veću kontrolu nad parametrima snimanja. Polarizacioni filter ima dodatni pogodnost u tome što vam omogućava da imate određenu kontrolu nad bojama – osobito ako imate plavo nebo na fotografijama.

8. Poigrajte se malo sa podešavanjem ravnoteže bjeline – Većina digitalnih fotoaparata ima mogućnost odabira različitih podešavanja ravnoteže bjeline. I premda vi možete podesiti ravnotežu bjeline tijekom obrade, osobito ako fotografirate u RAW formatu, eksperimentiranje sa ravnotežom bjeline svakako se isplati.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.