June 04, 2019
Advertisement

Forward

By Internet -

Forward – Preusmjeravanje poruka, otpremanje poruka mrežom. Npr. kod e-maila ova opcija se koristi kada primite e-mail i želite ga dalje prosljediti.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.