December 11, 2019
Advertisement

Form – obrazac

By Internet -

Form – obrazac – Određeni pretraživači podržavaju elektroničke obrasce za popunjavanje. Obrazac na web stranici mogu popuniti korisnici iz cijelog svijeta i poslati ga elektronski na određenu domenu.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.