November 28, 2019
Advertisement

Flame

By Internet -

Flame – Uvredljiva ili ponižavajuća poruka najčešće poslana preko E-maila kao kazna za kršenja pravila ponašanja na Internetu. Postoje primjeri “Flame wars”, odnosno “Vatrenih ratova” kada se više ljudi priključilo u razmjenama mržnje. U svakom slučaju, nepreporučljivo.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.