July 16, 2019
Advertisement

Emoticons

By Internet -

emoEmoticons – “smajlići” – To su postranični znakovi koji se koriste u elektroničkoj pošti u vezi pokazivanja vlastitih emocija. Na primjer:
 🙂       osmijeh
 🙁       tuga, tužan
 😉       namigivanje
 😛      plaženje jezika itd.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.