May 20, 2019
Advertisement

DOS

By Internet -

DOS – (Disk Operating System) jednostavan operativni sustav koji je razvio Microsoft, dozvoljavajući protezanje na druge programe.

DOS-a, kratica za “Disk Operating System”, je stenografski pojam za nekoliko usko povezanih operacijskih sustava koji su dominirali na IBM PC kompatibilnom tržištu između 1981 i 1995 sve do 2000 ako se uključi djelomično DOS-bazirana Microsoft Windows verzija Windows-a 95, 98 i ME.

Usprkos uobičajenoj uporabi, nijedan od tih sustava nije nazvan samo “DOS” (ime koje je dano samo nepovezanom IBM-ovom operativnom sustavu iz 1960.)

Sustavi koji sadrže “DOS” u imenu, npr. AmigaDOS, AMSDOS, ANDOS, AppleDOS, AtariDOS-a, CommodoreDOS-a, CSI-DOS, ProDOS i TRS-DOS, često se jednostavno nazivaju “DOS”.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.