May 21, 2019
Advertisement

Domain Name System

By Internet -

Domain Name System – dozvoljava korisnicima dolaženje u vezu s računalima na Internetu koristeći tekstualne adrese (na primjer www.internetsvijet.com) zbog lakšeg korištenja, za razliku od nešto kompliciranijih IP adresa.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.