July 21, 2019
Advertisement

Domain Name Server -DNS

By Internet -

Domain Name Server (DNS) – Računala povezana na Internet čija je zadaća pratiti IP adrese i imena domena drugih mašina. Kada se pozovu, uzimaju ASCII ime domene i mijenjaju je u pripadajuću numeričku IP adresu. Baza internet imena i adresa u kojoj su ove prevedene kao IP adrese (npr:195.29.150.3) Imena domena su alfabetska pa ih ljudi lakše kao takva pamte. Svaki put kad se koristi ime domene DNS je prevede na odgovarajuću IP adresu.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.