May 10, 2019
Advertisement

Domain name – ime domene

By Internet -

Domain name – ime domene – Jedinstvena adresa koja prepoznaje svaku stranicu na Internetu, obično od dva ili više dijelova odijeljenih točkom. Jedinstveno ime za Internet lokaciju (web site). Uvijek ima 2 ili više dijela, odvojena točkom. Neko računalo može imati više imena domene, ali jedno ime domene može voditi samo do jednog stroja.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.