October 28, 2020
Advertisement

DNS – DNS serveri

By Internet -

dnsČesto sam se našla u situaciji, kada bi konfigurirala svoje računalo na novu mrežu, da po internetu pretražujem značenje kratice DNS, te odgovarajućeg DNS servera za poslužitelja preko kojeg bi se u tom trenutku pokušavala spojiti na Internet.

Dakle da u kratkim crtama definiram DNS i DNS server:

Komunikacija između pojedinih računala u nekoj mreži se zasniva na principu IP adresa koje su sastavljene od brojeva kao: 208.67.222.222

Pošto je teško zapamtiti, te zadržati preglednost nad na primjer 200 ovakvih adresa, uveden je sistem koji veže adresu jednog računala za jedno ime. Tako je moguće računalu sa adresom 208.67.222.222 dodijeliti ime na primjer: „Moje računalo“ i za sve poslove koristiti samo to ime. Ukoliko se naknadno prebaci računalo u drugu mrežu nije potrebno pamtiti novu IP adresu dok njegovo ime ostaje isto.DNS je u stvari jedna baza podataka u kojoj su upisana sva imena i odgovarajuće IP adrese pojedinih računala, te  funkcije koje omogućavaju provođenje istih. Treba naglasiti da cijeli Internet, koji je također jedna velika mreža, koristi DNS mehanizam.


DNS server je bilo koje računalo registrirano za pridruživanje Domain Name System-u.

DNS server pokreće poseban program za umrežavanje, sadržava a javnu IP adresu  te bazu podataka s imenima i adresama za ostale internet poslužitelje.

U ovom članku ću objaviti popis najčešće korištenih DNS servera na području Hrvatske. Osobno smatram ovaj popis jako korisnim:

T-com DNS serveri

Primary = 195.29.150.3

Secondary = 195.29.150.4

Alternativni par:

Primary = 195.29.149.196

Secondary = 195.29.149.197

Alternativni par:

Primary = 195.29.166.116

Secondary = 195.29.166.117

Carnet DNS serveri

Primary = 193.198.184.130

Secondary = 193.198.184.140

Iskon DNS serveri

Primary = 213.191.128.8

Secondary = 213.191.128.9

Amis DNS serveri

Primary = 194.146.109.221

Secondary = 194.146.109.222

Optima DNS serveri

Primary: 85.114.32.7

Secondary: 85.114.32.8

Metronet DNS serveri

Primary = 213.147.96.3

Secondary = 213.147.96.4

Vodatel DNS serveri

Primary = 217.14.208.34

Secondary = 217.14.223.142

Voljatel DNS serveri

Primary = 85.94.64.10

Secondary = 85.94.64.11

B net DNS serveri

Primary = 213.149.32.19

Secondary = 213.149.32.20

Globalnet DNS serveri  (isti kao kod B neta)

Primary = 213.149.32.19

Secondary = 213.149.32.20

Alternativni serveri ,neovisni o vašem ISP-u (Internet Service Provider):

http://www.opendns.com/

Primary = 208.67.222.222

Secondary = 208.67.220.220

1 Comment

Comments -49 - 0 of 1First« PrevNext »Last
  1. 0

    dali DNS ip mozes koristit isto ko ip recimo da u cod2 igrici stavis svoj DNS i koristi ti ko ip?

Comments -49 - 0 of 1First« PrevNext »Last

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.