July 16, 2019
Advertisement

Dialup

By Internet -

Dialup – program za spajanje – “Dialup access” ili “dialup account” je postupak kada se koristi modem za pristup Internetu preko mreže.

Dial-up pristup internetu je način spajanja na Internet putem telefonske linije.

Korisničko računalo ili ruter  koriste modem spojen na telefonsku liniju za priključivanje na poslužiteljev čvor kako bi se uspostavila modem – na –  modem veza, koja se zatim koristi za usmjeravanje paketa Internet protokola između korisnika opreme i ostalih računala na Internetu.

Dialup je nastao u vrijeme samih početaka rada računalnih telekomunikacija kada su još modemi bili neophodni za spajanje pasivnih terminala na glavno računalo, mini računalo, on-line usluge te usluge oglašavanja putem telefonske linije.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.