November 23, 2019
Advertisement

Cookie

By Internet -

Cookie – “kolačić” – Cookie je dio softvera koji snima podatke o korisniku i čuva te podatke sve dok to server zahtijeva. Na primjer, ako pretražujete po virtualnim trgovinama, svaki put kada nešto stavite u svoju košaricu, Cookie čuva informaciju sve dok se ne odlučite za kupovinu i server ne zatraži podatak o stvari koju želite kupiti. Informacija koje web stranice pohranjuju na tvrdom disku našeg računala kako bi zapamtili nešto o nama kad ga sljedeći put posjetimo. Npr. korisničko ime i lozinku kod prijave.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.