July 16, 2019
Advertisement

Codec

By Internet -

CODEC – Skraćenica od koder-dekoder; uređaj koji pretvara analogni govorni signal u digitalni niz bitova i obratno, pri čemu se koristi impulsna modulacija.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.