- Sve o Internetu - https://www.internetsvijet.com -

Client – klijent

Client – klijent – U odnosu klijent – server, klijent je računalo koje otvara programe ili aplikacije sa servera ili preuzima s njega datoteke. Software koji traži određenu uslugu od servera.