December 11, 2019
Advertisement

Client – klijent

By Internet -

Client – klijent – U odnosu klijent – server, klijent je računalo koje otvara programe ili aplikacije sa servera ili preuzima s njega datoteke. Software koji traži određenu uslugu od servera.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.