November 18, 2020
Advertisement

ClickAttack Q3 2012

By Internet -

ClickAttack mobilna oglašivačka mreža je objavila ClickAttack Q3 2012 report, koji prikazuje statistiku korištenja mobilnih uređaja u Hrvatskoj, na temelju podataka ClickAttack mreže prikupljenih u trećem kvartalu 2012. godine.

Zagreb, 13.1.2012.

ClickAttack mobilna oglašivačka mreža je objavila ClickAttack Q3 2012 report, prvi u seriji ClickAttack Q izvještaja koji će kvartalno prikazivati statistiku korištenja mobilnih uređaja u zemljama gdje je ClickAttack prisutan.

ClickAttack Q3 2012 otkriva dosad nepoznate informacije o korištenju mobilnih uređaja i njegovim korisnicima u Hrvatskoj, a neki od pobjednika prvog Q reporta su:

  • Apple iPhone u kategoriji mobilnih uređaja s 32,56% udjela u mobilnom prometu,
  • Android u kategoriji operativnih sustava s 47,04% udjela u mobilnom prometu,
  • Muškarci s čak 69,38% udjela u spolnoj strukturi korisnika mobilnog interneta,
  • Dobna skupina između 25 i 40 godina s 35,10% udjela u strukturi korisnika mobilnog interneta.

ClickAttack Q3 2012 report možete preuzeti na www.clickattack.com/qreport

Više informacija o ClickAttack mobilnoj oglašivačkoj mreži potražite na www.clickattack.com

Dodatne informacije:

Press kit:
http://www.clickattack.com/hr/press-hr

Kontakt:
Matija Žulj, direktor
mail:      matija.zulj@clickattack.com
tel:         + 385 1 63 88 053
mob:     +385 99 24 555 66

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.