October 22, 2020
Advertisement

Čimbenici koji utječu na kvalitetu digitalne fotografije

By Internet -

Postoje 4 različita čimbenika koji igraju glavnu ulogu kod utvrđivana kvalitete digitalnog fotoaparata. To su rezolucija CCD senzora, način rada CCD senzora, inteligencija procesora za obradu slike i, najvažnije od svega, optički sustavi fotoaparata. Rezolucija fotoaparata, koja je u većini slučajeva vidno označena na kućištu i prikazana u milijunima pixela ili megapixela, služi kao startni pokazatelj kvalitete.

Zbog toga je kritička usporedba različitih modela jedini način da odaberete uistinu najbolji uređaj. Posebnu pozornost valja obratiti na jasnoću slike i oštrinu pixela. Ako su rezultati zadovoljavajući, potrebno je provjeriti kako se fotoaparat ponaša u različitim svjetlosnim uvjetima. Ako je moguće, isprintajte jednu fotografiju kako bi bili u mogućnosti procijeniti koliko su zaista dobri CCD senzori koji su ugrađeni u fotoaparat koji želite kupiti.

Još je jedan čimbenik koji uvelike utiče na kvalitetu digitalne fotografije, a to je procesor za obradu slika. Ovaj elektronički sklop, sastavljen od ASIC čipa i seta softverskih rutina, odgovoran je, među ostalom, za poboljšanje kvalitete fotografije; interpolaciju, gama konverziju i reprodukciju boja. Uz pomoć posebnih programskih instrukcija i proračuna, procesor dodaje informacije sa podacima o djelomično snimljenoj fotografiji, a potom odvaja bitne od nebitnih podataka. Što su procesor i softver učinkovitiji u izvršavanju ovih zadataka, to je i brzina obrade podataka veća, a kvaliteta fotografije bolja.

Uz rezoluciju i kvalitetu CCD čipa i softvera, jako bitnu ulogu igraju i optički sistemi, odnosno leće objektiva.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.