July 16, 2019
Advertisement

Bookmark ili Favorites

By Internet -

Bookmark ili Favorites – Za Netscape i Internet Explorer; aplikacija u programima za pretraživanje Interneta u koje se snimaju adrese ili web stranice do kojih želimo doći u slijedećim pretraživanjima.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.