- Sve o Internetu - https://www.internetsvijet.com -

BBS

BBS – (Bulletin Board System) računalni sistem koji obično pokreću lokalni korisnici stvarajući datoteke sposobne za skidanje i podizanje elektronskih foruma za rasprave.