May 12, 2019
Advertisement

Baud Rate – Procjena bauda

By Internet -

Baud Rate – Procjena bauda – Brzina kojom podaci putuju kroz modem, mjereni u bps-ima (bits per second – bitova u sekundi). Većina današnjih modema mjeri od 2 400 do 50 000 bps.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.