June 13, 2019
Advertisement

Awk

By Internet -

awkAwk – Programski jezik za rad s tekstovnim podacima. Ime je dobio po prvim slovima prezimena triju autora (Aho, Weinberger i Keringhan).

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.