May 20, 2019
Advertisement

AT command set

By Internet -

at_command_setAT command set – skup AT naredaba – Standardne naredbe u programskoj podršci za upravljanje radom modema. Sve naredbe iz tog skupa započinju sa slovima AT (skračeno od engleske riječi; attention).

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.