May 04, 2019
Advertisement

ARPA

By Internet -

arpaARPA – (Advanced Research Projects Agency) Američka vladina organizacija zadužena za stvaranje eksperimentalnih mreža koje su najavile početak Interneta, a kasnije poznata kao DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency).

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.