June 14, 2019
Advertisement

ARJ

By Internet -

arjARJ – Omogućava korisniku pohranjivanje jedne ili više datoteka u kompresiranom formatu. Osobito dobar za kompresiju baza podataka, grafičkih datoteka i velikih dokumenata.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.